Површинске воде на територији општине Босилеград задовољавају прописане вредности за I и II класу

Резултати физичко-хемијских испитивања површинских вода на територији општине Босилеград, која су прошлог месеца обављена у Институту за заштиту на раду Нови Сад показују да параметри задовољавају вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

Узето је пет узорака: два из Љубатске реке, код канала за одвод у Лисинско језеро и код Рудника Грот, из Драговиштице код Центра културе, из Бистарске реке код рудника „Босил метал“ и из реке Караманица код рудника „Босил метал“. Испитивања се врше у оквиру Програма праћења квалитета површинских вода на територији општине Босилеград, који се финансира из Буџетског фонда за заштиту животне средине. Резултати испитивања доступни су на сајту Општине Босилеград.

Новосадски  Институт за заштиту на раду тренутно обавља и испитивање квалитета ваздуха на територији наше општине. Послати су узорци који су узети код зграде Општине и у индустријској зони код фабрике „Кобос“, а резултати ће ускоро бити познати.

Ј.П.-НРТВ-Босилеград

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*