Второ редовно заседание на НС на българското национално малцинство

На второто редовно заседание на НС, което се проведе днес, 13 февруари в заседантелната зала на Общинската администрация в Босилеград бяха избрани всички управляващи органи на Националния съвет.

В самото начало на заседанието председателя на НС Стефан Стойков помоли всички присъстващи за едноминутно мълчание в знак на почит към починалия журналист от в. ,,Ново Братство’’, Бобан Димитров.

От общо 19 члена на НС присъстваха 15. 11 члена от листата ,,Това сме ние-Природно движение’’- Владимир Захариев и 4 от листата
,,Корени’’ – Владица Димитров. В дневния ред на заседанието, бяха включени избор на двама подпредседатели, избор на Изпълнителен съвет, в състав на председател, подпредседател и петима членове, както и избор на секретар на Националния съвет. Съветът учреди и Комисии по образование, култура, информиране и служебна употреба на българския език и писмото, които също са съставени от председател, подпредседател и петима членове. Кмета и носителя на листата ,,Това сме ние-Природно движение’’ –
Владимир Захариев в обръщението си изтъкна, че мотото на листата ,,Това сме ние-Природно движение’’ е всички листи да
работим заедно. Представителите на другите две листи публично бяха призвани от негова страна да предложат свои кандидати за
подпредседатели, но те категорично отказаха.
Следователно той предложи за зам.-председатели на НС досегашните Страшко Апостолов от Босилеград, Славица Васов от
Димитровград и Небойша Стоянов от Враня. С 11 гласа ,,за’’ те бяха избрани за подпредседатели.

Изпълнителен съвет: председател Лиляна Василова, подпредседатели Васко Георгиев и Славко Глигоров, членове Новица Здравков и Славица Стоянов, всичките от Босилеград. На чело на Комисията за образование остава досегашния председател Методи Чипев от Босилеград, за зам. председател е избрана Ивана Андреевич от Цариброд и членове: Пене Димитров, Сладжан Дончев, Владимир Григоров, Йелица Митрев, всичките от Босилеград и Катарина Симеонов от Цариброд.

Комисия за култура при НС: председател Сандра Стоименов от Босилеград, подпредседател Драголюб Пейчев от Цариброд, членове: Жарко Евтимов от Нови Сад, Саша Златанов от Ракита, Славица Андонов от Ниш и Биляна Христова и Воислав Божилов от Босилеград.

Комисия за информиране: председател Александра Димитрова, подпредседател Йован Мемедович от Белград, членове: Мила Васов от Ниш, Борис Лазаров от Цариброд, Ивана Джорджевич от Враня, Милан Йосифов от Звонци и Вене Велинов от Босилеград.

Комисия за служебна употреба на езика и писмото при НС: председател Бранко Рангелов от Божица, зам.-председател Димитър
Асенов от Ниш, членове: Кольо Манасиев от Босилеград, Мариела Рангелов от Босилеград, Синиша Манов от Сурдулица, Стоянча
Димитров от Стрезимировци и Иван Таков от Бабушница.

По предложение на носителя на листата ,,Това сме ние-Природно движение’’ – Владимир Захариев вместо Игор Антимов за секретар на Съвета бе избрана Роза Стоименов, икономист по професия.

В заключителната част на заседанието кмета Владимир Захариев благодари на досегашния секретар на НС Игор Антимов, който
заемаше този пост от 2014г. за работата и успешното изпълняване на дължността. Той акцентира върху направеното в областта на обучението на майчин език и преводите на учебниците. Припомни за доброто сътрудничество с държавния връх на Република Сърбия, премиерката и съответните министерства за оказаните грижи и подкрепа. ,,Сърбия ни обича като малцинство. Няма друго правителство което да е помогнало повече на малцинството ни от настоящото’’ каза Захариев.

Ангел Йосифов, член на листата ,,Корени’’- Владица Димитров пожела успех на НС и заяви, че очаква да работи добре, въпреки че
е песимист относто работата на НС. Той твърди, че НС все повече се затваря… ,,Всичко което е добро за малцинството ни сме готови
да подкрепим. За съжаление интелектуалния елит на малцинството не е част от НС’’, изтъкна Йосифов.

Председателя на НС Стефан Стойков в обръщението си заяви, че Националния съвет за всички българи, където и да живеят е винаги давал своя максимум и ще продължи да помага и занапред. Той повтори твърдението си, че отношенията между двете страни трябва да станат отлични, за да има полза малцинството.
,,В сферата на образованието ще продължим превеждането на учебниците за основното училище и гимназията на български език,
както и издаване на нови христоматии. Те са безплатни за учениците, а разходите са за сметка на НС и Община Босилеград. Благодаря на Посолството на Република България в Белград, на Министерството на образованието на Република Сърбия и на преводачите. Искам да посоча, че с помощта на общината и благодарение на разговорите с директорите, учителите и родителите, в основното училище в Босилеград има паралелки на български език във всички класове (с изключение на 1 клас), а надяваме се в най-близко бъдеще да бъдат открити паралелки на български език и в основното училище в Цариброд. Що се отнася до информирането, НС със съдействието на Община Босилеград ще продължи финасово да подкрепя двете медии – Нова
радиотелевизия Босилеград и „Ново Братство”, чийто е и основател. В областта на служебната употреба на езика и писмото мога да
кажа, че в Босилеградска община с години съществува възможност да се получат двуезични документи в общинската администрация, полицията, съда, Здравния дом, училищата и в други общински и държавни институции. По иск на гражданите се издават двуезични актове за раждане, за сключен граждански брак, удостоверения за гражданство, за съдимост и др. В рамките на проекта, финансиран от Съвета на Европа, в Босилеград вече са поставени двуезични табели с названията на населени места, улици и институции. Тези неща се реализират и в други общини в Сърбия, в които живеят българи. Когато става дума за сферата на културата, важно е да подчертая, че НС със съдействието на общините отбелязва всички значими дати от българската култура и история. Бих изтъкнал, че и в Босилеград и в Цариброд, с финансова подкрепа на НС се организират театрални представления, фестивали, изложби и други мероприятия, с цел опазване на културната идентичност на българите в Сърбия’’ заяви Стойков.
В хода на заседанието, дневният ред бе допълнен с още две точки, иска на О.У. ,,Георги Димитров’’ за осигуряване на безплатна
закуска за учениците обучаващи се изцяло на български език и констатирането на оставката на носителя на листата ,,Корени’’ –
Владица Димитров.

НРТВ-Босилеград

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*