Наставак пројекта енергетске санације зграде општине Босилеград

У току је реализација пројекта „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“. Ово је друга фаза енергетске санације зграде општине, која је отпочела пројектом „Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград“, реализованог у току 2019. године.

„Фасада зграде општине Босилеград је стара и дотрајала, без адекватне изолације, а са једне стране није ни довршена. Заменом столарије и постављањем клима настала су оштећења око оквира прозора, које је најбоље санирати реконстукцијом фасаде. У циљу побољшања енергетске ефикасности пројектом се предвиђа и замена старих светиљки ЛЕД светиљкама у свим просторијама. За веће просторије предвиђена је уградња система за вентилацију са рекуперацијом“, изјавио је Данијел Миланов, пројект менаџер и члан Општинског већа.

Укупна вредност пројекта, којим је Општина Босилеград конкурисала на јавни позив Министарства за енергетику и рударство Р.Србије је 9 милиона 267 хиљада динара са ПДВ-ом.

„Захваљујем се пројект менаџеру Данијелу Миланов и свима који су учествовали у изради пројекта, чиме смо добили могућност да ресорно Министарство комплетно финансира енергетску санацију зграде општине. Из општинског буџета су издвојена средства за надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. Уз побољшање мера на систему грејања зграде, замену столарије и уградњу клима уређаја пре неколико година, сада ће бити комплетирана енергетска санација зграде“, изајвио је председник општине Владимир Захаријев.

Ј.П. – НРТВ-Босилеград

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*