Расписан конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за домаћинства у Босилеграду

Oпштинско веће општине Босилеград расписало је јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Босилеград за 2023. годину.

Предмет финансирања обухвата набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије.

Укупна средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе 1.200.000,00 динара. Након реализације мера за побољшање енергетске ефикасности станова и породичних кућа обухваћеним Јавним позивом за замену столарије и фасада, преостала нераспоређена средства биће пренамењена за реализацију мере уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује по појединачном пројекту је 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом. Пријавне формуларе и додатне информације можете наћи и преузети са адресе www.bosilegrad.org

Ј.П. – НРТВ-Босилеград

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*