Среща на представители на Министерството на земеделието, горите и водното стопанство с общинското ръкововодство на община Босилеград

Подобряване на условията на земеделските производители на територията на община Босилеград  е била тема  на разговора на официалната среща на представители на Министерството на земеделието, горите и водното стопанство  на Р. Сърбия, земеделаската служба на град Враня,  представители на общинската администрация на община Босилеград и местни земедески производители.

Срещата е  водена от Сърджан Стоянович, висш съветник в Министерството на земеделието, в сектора на регионално и  селско развитие, придружаван от трима представители на Земеделската служба на град Враня  с общинското ръководство и Владимир Митов и Милачко Йованчов, отговарящи за секора земеделие в община Босилеград. След това в заседателната зала е проведена среща със земеделски производители от Босилеград. Разгледани са  техните нужди, проблеми и  условията на подобряване на работата им. Акцентирано е на изработването на местният акционен  план  за селско развитие, а за проблемна област са посочени кратките срокове за кандидатстване на безвъзвратни средства, които отпуска държавата.  Община Босилеград е помогнала в процеса на евидентиране на едър и дребен добитък, подсигурила е везни за измерване на добитъка,  расад на дървета и редица други предимства. За всички нужди, земеделските стопани могат да се обърнат за съвет и безплатна помощ в земеделско-консултатската служба при общината.

„Срещата бе позвотворна защото  общото заключение е да се продължи с подобряването на условията на живот и работа в селските райони, а земеделските производители да  заемат заслуженото  място”, съобщи Даниел Зарев, член на Общинският съвет, който също е присътвал на заседанието.

А.Д.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*