Новини

Избори за Съвети на местните общности

Редовните избори за членове на Съветите на местните общности на територията на Босилеградска община ще се състоят на 4 януари 2022 година. Съгласно Устава на Община Босилеград и Решението за местните общности, изборите насрочи председателя […]