Још три дана за пријаву за куповину сеоских кућа

Остала су још три дана за пријаву на конкурс за доделу новца за куповину сеоских кућа младима које је расписало Министарство за бригу о селу.

“Са територије општине Босилеград до сада је један брачни пар исказао интересовање за овај програм и заједно са надлежнима из општинске управе поднео захтев. Одговор још увек нисмо добили, али кандидати испуњавају све услове и очекујемо позитиван исход”, изјавио је Данијел Миланов, члан Општинског већа.
Држава ће овим новцем покрити све трошкове куповине у вредности до 10.000 евра, али не и реновирања и уређења. На конкурс могу да се пријаве супружници или ванбрачни партнери, самохрани родитељи, као и млади пољопривредници. Неопходно је да буду држављани Србије до 45 година старости, да нису власници непокретности на територији Србије изузев пољопривредног земљишта, као и да исту нису отуђили или поклонили у претходних 5 година. Они који добију средства не могу да продају кућу у периоду од десет година од дана закључења уговора.
Укупан износ предвиђен овим програмом је 500 милиона динара, а бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка буџетских средстава предвиђених за ту намену. Програм има за циљ да смањи миграторна кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима, да мотивише сеоско становништво да остане на селу и да подстакне младе да се врате на село, тако што ће им бити решено стамбено питање.
Више информација о условима, потребној документацији и образац захтева можете видети на сајту Минстарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs.

Ј.П. – НРТВ-Босилеград

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*