Заседание на местния парламент в Босилеград

В заседателната зала в сградата на Общинската администрация в Босилеград утре ще се проведе VIII редовно заседание на местния парламент. Сесията започва в 14 часова и пряко ще бъде излъчвана по вълните на Радио Босилеград.

В дневния ред са включени разискването на Решението на Окончателната сметка на Община Босилеград за 2020 година; Проекторешението за второто изменение на градоустройствения план на Община Босилеград; Допълнение на решението за названията на населени места, улици и номера на къщи и строителни парцели.

Отборниците ще разискват и освобождаването от длъжност и назначаването на директор и членове на Управителния и Надзорен съвет на Цнтъра за социални дейности; Освобождаването от длъжност и назначаването на членове на Управителния и Надзорен съвет на Културния център „Босилеград”, Народната библиотека „Христо Ботев” и Предучилищното ведомство „Детска радост”.

На заседанието ще бъде разисквано и проекторешението за изготвяне на Местен план за социално приобщаване на роми в Община Босилеград в рпериода от 2022 до 2025 г. и Проекторешението за приемане на Тримесечния доклад за  изпълнението на бюджета на Община Босилеград за 2020 година.

П.Л.Р.]

НРТ-Босилеград

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*