Стефан Стойков отново е избран за председател на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия

Учредителното заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия се проведе днес в заседателната зала в сградата на Общинската администрация в Босилеград.

На заседанието присъстваха 16 от общо 19 членове. Съгласно временния правилник за работа на учредителното заседание, определен от Министерството за държавно управление и местно самоуправление, най-напред бе избрано тричленно работно председателство в състав – Лилянка Василова – най-възрастен член на новия състав на съвета и двамата най-млади членове – Стефан Стойков и Бранислав Васов от Цариброд. След това Стефан Стойков прочете и връчи удостоверенията на всички новоизбрани членове, с което приключи учредителното заседание.

Членовете на новоучредения Национален съвет на българското малцинство са: от листата ,,Това сме ние-Природно движение-Владимир Захариев’’ – Владимир Захариев, Стефан Стойков, Славица Васов, Страшко Апостолов, Славчо Владимиров, Лилянка Василова, Васко Георгиев, Новица Здравков, Роза Стоименов, Иван Йорданов, Небойша Стоянов, Славица Стоянова и Славко Григоров;

от листата ,,Корени-Владица Димиторов’’ – Владица Димитров, Зоран Джуров, Милена Димитрийевич, Ангел Йосифов и Бранислав Васов и

Сладжана Иванова от листата ,,За Българите в Сърбия’’.

На заседанието присъства и помощник министъра на човешките, малцинствените права и диалога Биляна Маркович.

,,Националният съвет е ключов орган на малцинственото самоуправление, който представлява националното малцинство в областта на образованието, културата, информирането и служебната употреба на езика и писмото. Затова НС трябва да идентифицира предизвикателствата пред които се намира българското национално малцинство, да бъде първата стъпка, която ще разбере и ще работи върху решаването на проблемите им. Необходимо е взаимно сътрудничество на всички членове на съвета чрез диалог и обмен на информации. Ресорното министерство ще продължи да засилва консултативните процеси и подобряването на сътрудничеството на националните съвети с други министерства и институции. Под мотото Ние всички заедно правим Сърбия, министерството и в бъдеще ще разпространява духа на толерантност, интеграция, взаимно разбирателство и сътрудничество. Бюджетът, предвиден за всички национални съвети на националните малцинства в Сърбия, които са 24, за 2023 г. е увеличен с 20 процента’’, заяви г-жа Маркович.

Веднага след учредителното заседание се проведе и първото редовно заседание на новоучредения Национален съвет на българското малцинство, на което Стефан Стойков отново бе избран за председател на НС, по предложение на Владимир Захариев, носител на листата ,,Това сме ние-Природно движение-Владимир Захариев’’, с 12 гласа ЗА, 3 против и 1 въздържан.

,,Благодарим на всички, които са се вписали в Отделния избирателен списък, именно  16.573 души, от които на Изборите за членове на Националния съвет на българското малцинство са гласували 9.061.

Фокус на Националния съвет ще бъде подкрепа на общините Босилеград и Цариброд, както и сътрудничество с Консулството на Р.България в Ниш и Посолството на Р.България в Белград. Всички трабва да работим върху това отношенията между Сърбия и България от добри да станат отлични и тогава всичко ще бъде по-добре.” С тези думи в новия си мандат се обърна председателя на НС Стефан Стойков.

Както Стойков каза, НС ще продължи да работи върху процеса на усъвършенстването на обучението на майчин български език чрез превеждането на учебниците за началните училища и Гимназиите, даване на  парични награди на победителите на състезанията по български език, както и на учениците на випуска от началните и средните училища, проекта „Подготовка на кадидат-студентите в България“.

Като основател на НРТВ Босилеград и вестник Ново Братство и в бъдеще ще  покрепя финансово и ще търси нови начини на сигурно финансиране на медиите на български език. НС ще продължи да работи върху съхраняването и развитието на българската култура и традиция, като съфинансира разни фестивали и културни мероприятия.Стойков припомни, че държава Сърбия е разрешила издаването на двуезични документи, табели на улици и населени места в Босилеград, Цариброд, както и в части от Бабушница и Панчево, където има българско население.

,,Ще отговорим на всеки един иск на наши сънародници, организации и сдружения”, каза Стойков.

На следващото заседание на НС ще бъде избрано ново ръководство и членове на комисиите по образование, информиране, култура и служебна употреба на езика и писмото. Mястото и времето на първото заседание на новия НС ще бъдат обявени допълнително.

Носителя на листата ,,Това сме ние-Природно движение-Владимир Захариев’’ призова за единство в работата на НС и предложи и другите две кандидатски листи ,,Корени-Владица Димиторов’’ и ,,За Българите в Сърбия-Сладжана Иванова’’ да предложат свои кандидати в избора на подпредседател на НС и избор на подпредседател на изпълнителния съвет, както и свои представители в работата на комисиите при НС.

НРТВ-Босилеград

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*