VII редовна сесия на местния парламент в Боссилеград

В заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград утре от 14 часа ще се проведе VII редовна сесия на местния парламент. В дневния ред са включени 44 точки.

Народните представители ще разискват и приемат докладите за работа и финансовите отчети за 2020 г. на институциите и организациите, които директно или индиректно ползващи на средствата от общинския бюджет – Народната библиотека „Христо Ботев”, Културният център „Босилеград”, Здравния дом, Основното училище, Гимназията, пенсионерското сдружение, сдружението на пчеларите „Радилица”, ловното дружество „Сокол”, „Драговищица”, „Глас на жените”, туристическата организация и др.

В дневния ред са включени и докладите за работа и финансовите отчети на Общинската администрация, кмета, Общинския съвет, Общинската скупщина, Спортния съюз на Община Босилеград и др., както и даването на съгласие на финансовите отчети на някои Местни общности.

Очаква се на утрешното заседание отборниците да приемат и Оперативния план за защита от наводнения от водите от втора категория за 2021 година, Местния план за управление на отпадъците и Местния план за регистър за източници на замръсяване на  околната среда за 2021 година. В дневния ред е вклкючено и сформирането на Комисия за провеждане на конкурси за избор на директори на публичните предприятия, чийто основател е Община Босилеград, както и решенията за освобождаване от  длъжност и назначаване на нови членове на Надзорните съвети в публичните предприятия.

П.Л.Р.

НРТ-Босилеград

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*